• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 1, стp. 67-79
         Стаття

Корсун І.В.

Тернопiльський нацiональний педагогiчний унiверситет iм. Володимира Гнатюка
(Вул. М. Кривоноса, 2, Тернопiль, 46027; e-mail: korsun_igor@mail.ua)

Внесок українських вчених у розвиток квантової фізики

Розділ: Хроніка, бібліографічна інформацфя, персоналії
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: Проаналiзовано внесок українських вчених у розвиток квантової фiзики та проведено його класифiкацiю згiдно з вiдповiдними роздiлами. Доведено важливiсть даних дослiджень у становленнi цiєї областi фiзики. Висвiтлено прiоритетнiсть низки робiт, якi виконанi українськими вченими, у свiтовiй науцi. Звернено увагу не лише на наукову дiяльнiсть фiзикiв, а й на їх педагогiчну та просвiтницьку роботу. Показано актуальнiсть дослiджень, якi виконуються українськими вченими на даний час.

Ключові слова: квантова фiзика, українські вчені, наукова активність, педагогiчна робота, просвiтницька робота.