• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 1, стp. 51-59
         Стаття тільки англійською

Гурупаран С.1, Равічандран В.2, Чінатамбі В.2, Раджасекар С.3

1 Department of Chemistry, Sri K.G.S. Arts College
(Srivaikuntam 628 619, Tamilnadu, India)
2 Department of Physics, Sri K.G.S. Arts College
(Srivaikuntam 628 619, Tamilnadu, India)
3 School of Physics, Bharathidasan University
(Tiruchirapalli 620 024, Tamilnadu, India)

Співіснування кратних аттракторів, гістерезису та коливального резонансу в класичному осциляторі Морса, що збуджується сигналом, з модульованою амплітудою

Розділ: Нелінійні процеси
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: Розглянуто класичний осцилятор Морса, що збуджується сигналом, з амплiтудною модуляцiєю на двох суттєво рiзних частотах i з . Чисельно розраховано динамiку осцилятора для конкретного набору параметрiв. Показано спiвiснування кiлькох T-перiодичних орбiт, їх бiфуркацiї, i явища гiстерезису i коливального резонансу. Представлено характеристику перiодичних i хаотичних орбiт, гiстерезису i коливального резонансу з використанням дiаграми бiфуркацiй та амплiтуди вiдгуку.

Ключові слова: класичний осцилятор Морса, співіснування кратних аттракторів, гістерезис, коливальний резонанс, сигналом, з амплiтудною модуляцiєю.