• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 1, стp. 39-45
         Стаття

Болеста І.M.1, Ваків М.М.2, Гайдучок В.Г.2, Колич І.І.1, Кушнір О.О.1, Ровецький І.M.1, Фургала Ю.М. 1

1 Львiвський нацiональний унiверситет iменi I. Франка,
факультет електронiки та комп’ютерних технологiй, кафедра радiофiзики та комп’ютерних технологiй
(Вул. Ген. Тарнавського, 107, Львiв 79017; e-mail: Alex.Kuschnir@gmail.com)
2 Науково-виробниче пiдприємство “КАРАТ”
(Вул. Стрийська, 202, Львiв 79031)

Плазмонне поглинання наночастинок срібла на поверхні LiNbO3

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Дослiджено морфологiю та оптичнi спектри наночастинок срiбла, напилених на пiдкладки нiобату лiтiю. Встановлено, що в областi масових товщин (вiд 0,5 до 3 нм) на поверхнi LiNbO3 плiвки срiбла формують наночастинки у формi сплюснутих сфероїдiв (дискiв) з радiусом ∼7 нм i висотою ∼1,2 нм. У спектрах поглинання спостерiгається смуга з максимумом в областi 520–640 нм, яка пов’язується зi збудженням плазмонної моди наносфероїда. Встановлено, що максимум смуги плазмонного резонансу залежить вiд знака заряду поверхнi нiобату лiтiю та дорiвнює 564 нм для позитивно та 587 нм для негативно заряджених поверхонь. Запропоновано механiзм залежностi положення максимуму ППР вiд знака заряду поверхнi.

Ключові слова:  поверхневий плазмонний резонанс, АСМ-морфологiя, наночастинки срiбла, спектри поглинання.