• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 1, стp. 20-32
         Стаття

Гаврилюк О.О., Семчук О.Ю.

Iнститут хiмiї поверхнi iменi О.О. Чуйка НАН України
(Вул. Генерала Наумова, 17, Київ 03164; e-mail: gavrylyuk.oleksandr@gmail.com)

Формування періодичних структур на поверхні твердого тіла під дією лазерного випромінювання

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: Розглянуто досягнення в областi створення технологiй отримання перiодичних структур на поверхнi напiвпровiдникiв, металiв та дiелектрикiв. Особливу увагу придiлено формуванню перiодичних структур пiд дiєю лазерного випромiнювання. Представлено як теоретичнi розрахунки формування перiодичних структур пiд дiєю лазерного випромiнювання, так i експериментальнi дослiдження.

Ключові слова:  лазер-iндукованi перiодичнi структури, лазерний вiдпал, температурний профiль, нанокристали.