• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 1, стp. 12-19
         Стаття тільки англійською

Барі В.1, Разер Н.А.2

1 Department of Physics, University of Kashmir
(Srinagar, India – 190 006; e-mail: wbari@kashmiruniversity.ac.in)
2 Department of Mathematics, University of Kashmir
(Srinagar, India – 190 006)

Чутливість флуктуацій множинності до швидкості у взаємодії ядер при високих енергіях

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Дослiджено флуктуацiї множинностi релятивiстських заряджених частинок, народжених у взаємодiї 28Si ядер при двох рiзних енергiях у термiнах масштабованої дисперсiї. Як основну модельну умову використано розширення дiапазону псевдошвидкостi в обидва боки вiд центрального значення швидкостi, яке визначається за розподiлом швидкостi для кожної взаємодiї. Вивчено залежностi флуктуацiй множинностi вiд енергiї налiтаючого ядра i розмiру мiшенi. Проведено порiвняння з результатами моделi кварк-глюонної струни.

Ключові слова: множинностi, масштабована дисперсiя, флуктуацiї, кореляції.