• Українська
  • English

< | Наступна стаття >

Список № 1 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 1, стp. 80-95
         Стаття тільки англійською

Литовченко В.Г.

Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН України
(Просп. Науки, 45, Київ 03028; e-mail: lvg@isp.kiev.ua)

Про деякі важливі результати з фізики поверхні напівпровідників, отримані в Україні за роки незалежності (1991–2016 рр.)

Розділ: Хроніка, бібліографічна інформацфя, персоналії
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: В оглядi наведено результати вибраних важливих результатiв з фiзики поверхнi напiвпровiдникiв, отриманих в Українi за роки незалежностi (1991–2016 роки). Пiсля короткого iсторичного вступу викладено результати, систематизованi по основних наукових школах з фiзики поверхнi напiвпровiдникiв, а саме: школи фiзики реальної поверхнi (Василь Iванович Ляшенко), школи фiзики межi подiлу метал–напiвпровiдник (Вiталiй Iлларионович Стрiха), школи атомарно-чистої поверхнi напiвпровiдникiв (Микола Григорович Находкiн), школи поверхнево-чутливих напiвпровiдникових сенсорiв (В.В. Сердюк). Отриманi результати в бiльшостi базуються на нанорозмiрних та квантоворозмiрних структурах.

Ключові слова:  фiзика поверхнi напiвпровiдникiв, фiзика реальної поверхнi напiвпровiдникiв, фiзика межi подiлу метал–напiвпровiдник, фiзика атомарно-чистої поверхнi напiвпровiдникiв, фiзика поверхнево-чутливих напiвпровiдникових сенсорiв.