• Українська
  • English

< Prev | >

Список № 1 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 1, стp. 3-11
         Стаття тільки англійською

Гах Г.І.1,2, Кончатний М.І.1, Меренков М.П.1,2

1 NSC “Kharkiv Institute of Physics and Technology”, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(1, Akademicheskaya Str., Kharkiv 61108, Ukraine; e-mail: konchatnij@kipt.kharkov.ua)
2 Karazin Kharkiv National University
(4, Svoboda Sq., Kharkiv 61022,Ukraine)

Модельно незалежні радіаційні поправки в пружному протон-електронному розсіянні

Розділ: Поля та елементарні частинки
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Модельно незалежнi КЕД радiацiйнi поправки обчисленi для диференцiального перерiзу пружного розсiяння протонного пучка на електронi в станi спокою. Врахованi радiацiйнi поправки зумовленi поляризацiєю вакуума та випромiнюванням вiртуального та м’якого фотонiв в електроннiй вершинi. Отримано числовi оцiнки цих поправок.

Ключові слова: радiацiйнi поправки, пружне розсiяння протонного пучка на електронi, inverse kinematics.