• Українська
  • English
 
УФЖ 2017, Том. 62, № 1
Поля та елементарні частинки

1
Модельно незалежні радіаційні поправки в пружному протон-електронному розсіянні
Гах Г.І., Кончатний М.І., Меренков М.П.
УФЖ 2017, Том. 62, № 1, cтp.3-11
Ядра та ядерні реакції

2
Чутливість флуктуацій множинності до швидкості у взаємодії ядер при високих енергіях
Барі В., Разер Н.А.
УФЖ 2017, Том. 62, № 1, cтp. 12-19
Оптика, лазери, квантова електроніка

3
Формування періодичних структур на поверхні твердого тіла під дією лазерного випромінювання
Гаврилюк О.О., Семчук О.Ю.
УФЖ 2017, Том. 62, № 1, cтp.20-32
Плазма і гази

4
Евристичний розв’язок задачі Ленгмюра в довільній області
Азарєнков М.О., Гапон О.В., Дудін С.В.
УФЖ 2017, Том. 62, № 1, cтp.33-38
Наносистеми

5
Плазмонне поглинання наночастинок срібла на поверхні LiNbO3
Болеста І.M., Ваків М.М., Гайдучок В.Г., Колич І.І., Кушнір О.О., Ровецький І.M., Фургала Ю.М.
УФЖ 2017, Том. 62, № 1, cтp.39-45

6
Концентраційна залежність ефективної маси електрона, енергії Фермі і заповнення мінізон у легованій квантовій ямі InAs/AlSb
Байматов П.Ж., Абдулазізов Б.Т.
УФЖ 2017, Том. 62, № 1, cтp.46-50
Нелінійні процеси

7
Співіснування кратних аттракторів, гістерезису та коливального резонансу в класичному осциляторі Морса, що збуджується сигналом, з модульованою амплітудою
Гурупаран С., Равічандран В., Чінатамбі В., Раджасекар С.
УФЖ 2017, Том. 62, № 1, cтp.51-59
Хроніка, бібліографічна інформацфя, персоналії

8
“Физики-теоретики – это профессия, и профессия очень нужная”
Таньшина А.
УФЖ 2017, Том. 62, № 1, cтp. 60-66

9
Внесок українських вчених у розвиток квантової фізики
Корсун І.В.
УФЖ 2017, Том. 62, № 1, cтp.67-79

10
Про деякі важливі результати з фізики поверхні напівпровідників, отримані в Україні за роки незалежності (1991–2016 рр.)
Литовченко В.Г.
УФЖ 2017, Том. 62, № 1, cтp.80-95