• Українська
  • English

< | >

Список № 9 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 9, стp. 825-831
         Стаття тільки англійською

Булавін Л.А.1,2, Гаврюшенко Д.А.1, Тарадій К.В.1, Атамась Н.О.1, Сисоєв В.М. 1

1 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка,
(Просп. Академіка Глушкова 2, Київ 03022, Україна)
2 Інститут проблем безпеки атомних електростанцій, НАН України,
(Вул. Лисогірська 12, Київ 03680, Україна)

Вплив радіаційного опромінення на температуру фазових переходів в рідинах

Розділ: М’яка речовина
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  Дослiджено вплив радiацiйного опромiнення на термодинамiчнi властивостi рiдинних систем, якi визначаються змiною хiмiчного потенцiалу рiдини та її компонентiв пiд дiєю випромiнювання. Показано, що радiацiйне опромiнення спiвiснуючих фаз в стацiонарному станi приводить до зсуву параметрiв точок фазових переходiв. Визначено змiну температури фазових переходiв першого роду пiд дiєю радiацiйного опромiнення шляхом врахування як ентропiйного, так i енергетичного фактора в хiмiчному потенцiалi системи.

Ключові слова:  радiацiйне опромiнення, фазові переходи, багатокомпонентна система