• Українська
  • English

< | >

Список № 9 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 9, стp. 812-817
         Стаття тільки англійською

Древаль М.Б.1, Турянська О.В.2

1 Національный науковий центр “Харьківський фізико - технічний інститут”, НАН України
(вул. Академічна 1, 61108, Харьків)
2 Харьківський національний університет імені В. Н. Каразіна, відділ фізичної хімії,
(пл. Свободи 4, Харьків 61022, Украна)

Стосовно питання про просторовий розподіл емісії м’якого рентгена в торсатроні У-3М

Розділ: Плазма і гази
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  Мiнiатюрний датчик для вимiрювання просторового розподiлу випромiнювання м’якого рентгена уздовж двадцяти хорд був встановлений на торсатронi У-3М. Нещодавно отримана еволюцiя профiлю iнтегрального випромiнювання м’якого рентгена у розрядi У-3М дає важливу iнформацiю щодо утримання плазми торсатрона У-3М. У данiй роботi шляхом чисельних розрахункiв знайдено розподiл локальної емiсiї м’якого рентгена по перерiзу “A-A” торсатрона У-3М, базуючись на експериментальних даних. Виконано апроксимацiю магнiтних поверхонь перерiзу “A-A” у виглядi набору значень величини нормованого радiуса у вузлах сiтки, яка покриває даний перерiз. У реальнiй геометрiї комплексу дiагностики м’якого рентгенiвського випромiнювання на У-3М виконано чисельне знаходження розподiлу iнтегрального випромiнювання на кожному з двадцяти дiагностичних каналiв для рiзних модельних профiлiв емiсiї i порiвняно їх з експериментом.

Ключові слова:  У-3М, випромiнювання м’якого рентгена, томографія.