• Українська
  • English

< | >

Список № 9 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 9, стp. 806-811
         Стаття тільки англійською

Ільчишин І.П., Микитюк Т.В.

Iнститут фiзики НАН України
(Просп. Науки, 46, Київ 03028)

Фотоперестроювання частоти ХРК-лазера і шляхи його оптимізації

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  Представлено результати наших дослiджень по фотоперестроюванню частоти лазерної генерацiї в iндукованих холестеричних рiдких кристалах (ХРК) шляхом змiни концентрацiї фотоiзомерiв молекул ХРК з азо- i азокси-групами, як у закручуючих нематик домiшках, так i в самих нематиках при селективному опромiненнi. При використаннi нематикiв з азокси-групами типу ЖК-654, у яких закручуючими домiшками були ефiри холестерину (без фотоiзомерiв), дослiджено умови мiнiмiзацiї порога генерацiї в ХРК-лазерi на їх основi i розширення дiапазону фотоперестроювання частоти. Вивчено вплив якостi орiєнтацiї рiдкого кристала на пороги лазерної генерацiї i дiапазон фотоперестроювання частоти. Отриманий час фотоперестроювання частоти генерацiї в таких ХРК-лазерах становить десятки хвилин i зумовлений близькiстю смуг поглинання обох стереоiзомерiв та малою їх величиною. Отримано зменшення часу фотоперестроювання при використаннi високочутливої закручуючої домiшки, яка поглинає свiтло на частотi збуджуючого лазера. Вперше отримано лазерну генерацiю на такому iндукованому ХРК. Рекордний час перестроювання довжини хвилi лазерної генерацiї (21 нм за 148 мс) було отримано при опромiненнi лазерним дiодом з довжиною хвилi 532 нм. Таким чином, отримано зменшення часу фотоперестроювання майже на 3 порядки порiвняно з вiдомими ХРК-матерiалами.

Ключові слова:  лазер з розподіленим зворотним зв'язком, рідко-кристалічний лазер, лазер на барвниках, фотонні матеріали з забороненими зонами.