• Українська
  • English

< | >

Список № 9 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 9, стp. 786-789
         Стаття тільки англійською

Вовденко С.1, Дмитрук І.1, Березовська Н.1, Кутовий С.1, Калюжний А.1, Зубрилін Н.2, Домбровський О. 2

1 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка,
(Вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601)
2 Iнститут фiзики НАН України
(Просп. Науки, 46, Київ 03028)

Лазерно-індуковані квазіперіодичні металеві структури для ефективного збудження поверхневих плазмонів

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  Мiкро- та наноструктури на поверхнi срiбла були сформованi пiд дiєю випромiнювання титан-сапфiрового фемтосекундного лазера. Сформованi структури були дослiдженi за допомогою атомно-силової мiкроскопiї, дiаграм розсiяння свiтла та оптичної спектроскопiї. Дослiджено вплив поверхневих плазмонiв на цих структурах на комбiнацiйне розсiяння свiтла вiд барвника родамiн 6G (Rh6G). Було виявлено пiдсилення деяких лiнiй спектра у 20 разiв, що свiдчить про перспективнiсть такого методу приготування пiдкладок для поверхневого пiдсилення комбiнацiйного розсiяння свiтла.

Ключові слова:  лазерно-індуковані квазіперіодичні структури, поверхневе пiдсилення комбiнацiйного розсiяння, поверхневі плазмони.