• Українська
  • English

< | >

Список № 9 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 9, стp. 780-785
         Стаття тільки англійською

Сіжук А.С.

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, факультет радіофізики, електроніки, та компютерних систем
(Вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601; e-mail: cannabiss@mail.univ.kiev.ua)

Спектр поглинання суміші CO та HF для змінної у часі густини CO

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: Спектри газової фази CO та HF сумiшi були отриманi у середнiй iнфрачервонiй областi вiд 3838 до 3854 хвильових чисел. Використовуючи технiку широкополосного Фур’є сканування, зародження P-пiкiв фундаментальної та “гарячої” груп лiнiй комплексу OC–HF були спостереженi при поступовому збiльшеннi парцiального тиску компоненти СО, у той час як кiлькiсть молекул HF та середня температура сумiшi фiксованi. Залежнiсть iнтегральної змiни вихiдної iнтенсивностi вiд парцiального тиску компоненти СО проаналiзована для околiв 3939,12 та 3944,5 P-пiкiв фундаментальної та “гарячої” груп лiнiй поглинання, вiдповiдно.

Ключові слова: Фур’є спектроскопія, фтороводень, монооксид вуглецю, змінна у часі густина.