• Українська
  • English

< | Наступний номер >

Список № 9 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 9, стp. 849-855
         Стаття тільки англійською

Бормотова I.М.1,2, Коптєва О.М.1

1 Institute of Physics, Faculty of Philosophy & Science, Silesian University in Opava
(Bezruˇcovo n´am. 13, 74601 Opava, Czech Republic; e-mail: ekopterix@gmail.com)
2 Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, Joint Institute for Nuclear Research
(Dubna 141980, Moscow region, Russia; e-mail: q_Leex@mail.ru)

Космологічні моделі Фрідмана з різними рівняннями стану матерії

Розділ: Астрофізика і космологія
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  Розглянуто фрiдмановськi моделi з рiзними типами матерiї. Для цих моделей дослiджено поведiнку космологiчних параметрiв. Розглянуто також космологiчнi моделi, в яких замiсть космологiчної сталої врахованi iншi види матерiї з негативним тиском. Показано, що в моделi з пилом i доменними стiнками можливi рiзнi типи еволюцiї всесвiту залежно вiд спiввiдношення мiж константами моделi. Запропоновано реалiзацiю такої моделi, що не суперечить спостережуваним даним.

Ключові слова: моделі Фрідмана, прискорення всесвіту, доменні стінки, випромінювання, негативний тиск.