• Українська
  • English

< | >

Список № 9 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 9, стp. 832-840
         Стаття тільки англійською

Дзюблик О.Я., Співак В.Ю.

Інститут ядерних досліджень, НАН України
(пр. Науки 47, Київ 03680; e-mail: dzyublik@ukr.net)

Дифракція Лауе мессбауерівських сферичних хвиль

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  В наближеннi сферичних хвиль аналiзується симетрична дифракцiя Лауе мессбауерiвських променiв. Для обчислення хвильової функцiї гамма-фотонiв у межах трикутника Бормана в товстому кристалi iз сильним ядерним поглинанням використовується метод перевалу. Враховується як релеївське, так i резонансне ядерне розсiяння. Показано, що у випадку релеївського розсiяння мессбауерiвського випромiнювання виникають iнтерференцiйнi осциляцiї iнтенсивностi дифрагованого пучка, якi можна використовувати для прецизiйних вимiрювань параметрiв кристала.

Ключові слова:  ефект Мессбауера, дифракцiя Лауе, сферична хвиля, трикутник Бормана, хвильова функцiя гамма-фотонiв.