• Українська
  • English
 
УФЖ 2016, Том. 61, № 9
Поля та елементарні частинки

1
Надкритична нестабільність діраківських електронів у полі двох протилежно заряджених ядер
Соболь О.О.
УФЖ 2016, Том. 61, № 9, cтp.765-779
Атоми і молекули

2
Спектр поглинання суміші CO та HF для змінної у часі густини CO
Сіжук А.С.
УФЖ 2016, Том. 61, № 9, cтp. 780-785
Оптика, лазери, квантова електроніка

3
Лазерно-індуковані квазіперіодичні металеві структури для ефективного збудження поверхневих плазмонів
Вовденко С., Дмитрук І., Березовська Н., Кутовий С., Калюжний А., Зубрилін Н., Домбровський О.
УФЖ 2016, Том. 61, № 9, cтp.786-789

4
Роль інтерфейсних фононів у функціонуванні безінжекторного квантового каскадного лазера
Сеті Ю.О., Ткач М.В., Паньків М.В.
УФЖ 2016, Том. 61, № 9, cтp.790-800

5
Часовi характеристики пiслясвiтiння у штучному опалi
Васнецов М.В., Баженов В.Ю., Поневчинський В.В., Плутенко Д.O., Кудрявцева А.Д., Чернега Н.В.
УФЖ 2016, Том. 61, № 9, cтp.801-805

6
Фотоперестроювання частоти ХРК-лазера і шляхи його оптимізації
Ільчишин І.П., Микитюк Т.В.
УФЖ 2016, Том. 61, № 9, cтp.806-811
Плазма і гази

7
Стосовно питання про просторовий розподіл емісії м’якого рентгена в торсатроні У-3М
Древаль М.Б., Турянська О.В.
УФЖ 2016, Том. 61, № 9, cтp.812-817
М’яка речовина

8
Комп’ютерне моделювання процесу випаровування водного розчину NaCl
Савенко В.С., Вербицька Г.М., Булавін Л.А.
УФЖ 2016, Том. 61, № 9, cтp. 818-824

9
Вплив радіаційного опромінення на температуру фазових переходів в рідинах
Булавін Л.А., Гаврюшенко Д.А., Тарадій К.В., Атамась Н.О., Сисоєв В.М.
УФЖ 2016, Том. 61, № 9, cтp.825-831
Тверде тіло

10
Дифракція Лауе мессбауерівських сферичних хвиль
Дзюблик О.Я., Співак В.Ю.
УФЖ 2016, Том. 61, № 9, cтp.832-840
Наносистеми

11
Розрахунок теплопровідності a-SiO2 та нанокомпозита на його основі методом молекулярної динаміки
Курилюк В.В., Семчук С.С.
УФЖ 2016, Том. 61, № 9, cтp.841-848
Астрофізика і космологія

12
Космологічні моделі Фрідмана з різними рівняннями стану матерії
Бормотова I.М., Коптєва О.М.
УФЖ 2016, Том. 61, № 9, cтp.849-855