• Українська
  • English

< | >

Список № 8 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 8, стp. 732-736
         Стаття

Чорний В.С., Скрипка С.Л., Леник Б.Я., Басюк І.В., Нечипорук О.Ю.

aras Shevchenko National University of Kyiv,
Faculty of Radiophysics, Electronics, and Computer Systems
(4g, Prosp. Academician Glushkov, Kyiv 03680, Ukraine; e-mail: volodumur88@volia.ua)

Гібридний резонанс в структурі подвійний кільцевий резонатор/ферит в С-діапазоні

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  У данiй роботi представлено експериментальнi результати дослiдження резонансних властивостей структури, яка складається з подвiйних кiльцевих резонаторiв (ПКР) та фериту. Показано, що отриманий гiбридний резонанс складається з декiлькох пiкiв та знаходиться в околi основного резонансу ПКР. Отриманий резонанс керується магнiтним полем. Частотна перебудова становила 450 кГц/Е.

Ключові слова:  подвійний кільцевий резонатор, метаматеріал, ферит, С-діапазон, частотна модуляція.