• Українська
  • English

< | >

Список № 8 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 8, стp. 721-727
         Стаття тільки англійською

Скибенко А.І., Пінос І.Б., Ковтун Ю.В., Скібенко Є.І., Сюсько Є.В.

Національный науковий центр “Харьківський фізико - технічний інститут”, НАН України
(вул. Академічна 1, 61108, Харьків; e-mail: Ykovtun@kipt.kharkov.ua)

Використання рефракції НВЧ променів при інтерферометрії неоднорідної плазми

Розділ: Плазма і гази
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  Аналiтично i чисельно вивчається можливiсть використання iнтерферометрiї плазми похилими мiкрохвильовими променями для вимiрювання густини в рiзних шарах плазми. Для моделювання методу запропонований вид профiлю густини з максимумом або декiлькома максимумами,кiлькiсть i положення яких можуть змiнюватися по радiусу. Для такого профiлю розглянутi особливостi рефракцiї i можливiсть використання iнтерферометрiї плазми похилими мiкрохвильовими променями.

Ключові слова:  iнтерферометрiя, плазма, функція радіального розподілу, заломлення, густина плазми.