• Українська
  • English

< | >

Список № 8 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 8, стp. 715-720
         Стаття тільки англійською

Порицький П.В., Старчик П.Д.

Інститут ядерних досліджень, НАН України
(пр. Науки 47, Київ 03680; e-mail: poryts@kinr.kiev.ua)

Вплив металевих домішок на транспортні властивості багатокомпонентної плазми підводних розрядів

Розділ: Плазма і гази
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  Розглянуто вплив домiшок металiв на транспортнi властивостi багатокомпонентної плазми в атмосферi водяної пари. Проведенi розрахунки ґрунтувалися на методi моментiв Ґреда. Показано, що невелика кiлькiсть металевих домiшок може суттєво змiнити величини транспортних коефiцiєнтiв порiвняно iз випадком чистої водяної пари. Розглянуто вплив моделi перерiзу зiткнень електрона з атомом металу на транспортнi властивостi термiчної плазми.

Ключові слова:  багатокомпонентна плазма, підводний розряд, дуговий розряд, імпульсний розряд, температурна провідність плазми, провідність плазми