• Українська
  • English

< | >

Список № 8 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 8, стp. 708-714

         Стаття тільки англійською

Ковтун Ю.В., Озеров О.М., Скібенко Є.І., Юферов В.Б.

Національный науковий центр “Харьківський фізико - технічний інститут”, НАН України
(вул. Академічна 1, 61108, Харьків; e-mail: Ykovtun@kipt.kharkov.ua)

Вплив пеннінговської іонізації на баланс заряджених частинок у плазмі стаціонарного відбивного розряду

Розділ: Плазма і гази
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  Розглянуто модель стацiонарного вiдбивного розряду на основi просторово-усередненої (global) моделi у випадку слабкоiонiзованої неiзотермiчної плазми. Проведено розрахунок температури та густини електронiв плазми. Розглянуто процеси розпилювання катода та утворення iонiв розпорошених атомiв за рахунок iонiзацiї електронним ударом, пеннiнговської iонiзацiї та перезарядження на iонах газу у плазмi. Визначено ступiнь iонiзацiї розпорошених атомiв вiд параметрiв плазми. Розглянуто вплив пеннiнговської iонiзацiї на баланс заряджених частинок у плазмi.

Ключові слова:  пеннiнговська iонiзацiя, плазма, ступінь іонізації, обмін зарядами, вiдбивний розряд.