• Українська
  • English

< | >

Список № 8 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 8, стp. 696-707
         Стаття тільки англійською

Березіна Г.П., Галайдич К.В., Князєв Р.Р., Лінник A.Ф., Марков П.І., Омелаєнко О.Л., Оніщен-ко І.М., Приступа В.I., Сотніков Г.В., Ус В.С.

Національный науковий центр “Харьківський фізико - технічний інститут”, НАН України
(вул. Академічна 1, 61108, Харьків; e-mail: onish@kipt.kharkov.ua)

Мультибанчевий режим збудження кільватерного поля в плазмово-діелектричній структурі

Розділ: Плазма і гази
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  Представленi теоретичнi та експериментальнi дослiдження фiзичних принципiв створення дiелектричного кiльватерного прискорювача, заснованого на збудженнi прискорюючого кiльватерного поля в плазмово-дiелектричнiй структурi довгою послiдовнiстю електронних згусткiв. Збiльшення амплiтуди збуджуваного кiльватерного поля досягається за рахунок когерентного складання кiльватерних полiв окремих згусткiв. Прискорення згусткiв у сумарному кiльватерному полi реалiзовано подiлом послiдовностi згусткiв на збуджуючу i прискорювану частини в будь-якому спiввiдношеннi за допомогою вiдповiдної розстройки частоти слiдування згусткiв щодо частоти збуджуваної основної поперечної моди. Дослiджено вплив плазми в прольотному каналi на величину збуджуваного кiльватерного поля i фокусування збуджуючих i прискорюваних згусткiв.

Ключові слова:  плазмово-дiелектрична структура, послiдовнiсть електронних згусткiв, поле збудження, прискорювані згустки, плазмова частота