• Українська
  • English

< | >

Список № 8 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 8, стp. 687-695
         Стаття тільки англійською

Анісімов І.О., Щербінін М.А.

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(пр. Академіка Глушкова 4Г, Київ 03022)

Динаміка коротких електронних згустків та збуджених ними кільватерних полів у плазмі за відсутності та за наявності поздовжнього магнітного поля

Розділ: Плазма і гази
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  За допомогою комп’ютерного моделювання розглянуто вплив поздовжнього магнiтного поля на збудження кiльватерних полiв у плазмi первiсно цилiндричним електронним згустком, довжина якого дорiвнює довжинi кiльватерної хвилi, й зворотний вплив збуджуваних полiв на динамiку згустка. Показано, що таке магнiтне поле може зменшити радiальне дефокусування згустка i збiльшити довжину областi, в якiй збуджуються кiльватернi хвилi, i амплiтуду цих хвиль.

Ключові слова:  плазма, електронний згусток, поздовжнє магнiтне поле, збуджуване поле, радiальне дефокусування згустка.