• Українська
  • English

< | >

Список № 8 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 8, стp. 752-757
         Стаття тільки англійською

Лисенков Е.А.1, Клепко В.В.2

1 Миколаївський нацiональний унiверситет iм. В.О. Сухомлинського
(Вул. Нiкольська, 24, Миколаїв 54030; e-mail: ealysenkov@ukr.net)
2 Iнститут хiмiї високомолекулярних сполук НАН України
(Харкiвське шосе, 148, Київ 02160)

Вплив тиску на перколяційну поведінку систем на основі поліетиленоксиду та вуглецевих нанотрубок.

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  Використовуючи метод iмпедансної спектроскопiї проведено дослiдження особливостей перколяцiйної поведiнки систем на основi полiетиленоксиду та вуглецевих нанотрубок (ВНТ) в залежностi вiд величини зовнiшнього тиску. Виявлено, що зi збiльшенням зовнiшнього тиску порiг перколяцiї зменшується з 0,3% до 0,14%, а критичний iндекс електропровiдностi змiнюється вiд 1,95 до 2,73. Змiна критичних iндексiв вказує на змiну структурної органiзацiї ВНТ у полiмернiй матрицi зi статистичного розподiлу до ущiльнених агрегатiв iз нанотрубок. Експериментальнi результати добре описуються у рамках модифiкованої моделi МакЛахлана, яка враховує залежнiсть порогу перколяцiї вiд тиску

Ключові слова:  полімерні нанокомпозити, вуглецеві нанотрубки, провідність, перколяційна залежність, зовнішній тиск.