• Українська
  • English

< | >

Список № 8 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 8, стp. 746-751
         Стаття тільки англійською

Пелещак Р.М., Кузик О.В., Даньків О.О.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
(вул. І. Франка, 24, м. Дрогобич, 82100; e-mail: delenkonadia@mail.ru)

Формування періодичних структур під впливом акустичної хвилі у напівпровідниках з двокомпонентною дефектною підсистемою

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  Побудовано деформацiйно-дифузiйну модель формування перiодичних структур пiд впливом акустичної хвилi у напiвпровiдниках з двокомпонентною дефектною пiдсистемою. Запропонована теорiя враховує деформацiю, створену акустичною хвилею та точковими дефектами. У межах даної моделi проаналiзовано можливiсть стимулювання ультразвуком пасивацiї електрично активних центрiв Cl воднем у напiвпровiднику CdTe та зменшення дисперсiї розмiрiв напружених квантових точок InAs/GaAs, легованих iзовалентною домiшкою.

Ключові слова:  точкові дефекти, акустична хвиля, дифузiя, деформацiя.