• Українська
  • English

< | >

Список № 7 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 7, стp. 603-611
         Стаття тільки англійською

Баран О.Р., Верхоляк Т.М.

Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України
(Вул. Свєнцiцького, 1, Львiв 79011)

Двовимірна спін-1/2 J1 – J'1 – J2 модель Гайзенберґа в рамках перетворення Йордана–Віґнера

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  Для просторово анiзотропної спiн-1/2 моделi Гайзенберґа на квадратнiй ґратцi з антиферомагнiтними взаємодiями мiж найближчими та наступними пiсля найближчих сусiдами використано перетворення Йордана–Вiґнера i отримано гамiльтонiан безспiнових фермiонiв, що перестрибують мiж сусiднiми вузлами у калiбрувальному полi. В результатi наближення типу середнього поля для фазових множникiв (що вiдповiдають калiбрувальному полю), а також для прямої взаємодiї мiж фермiонами, задача зведена до вiльного газу Фермi. Розглянуто два можливi типи антиферомагнiтних впорядкувань (Нееля та колiнеарне), обчислено енергiї основного стану i на основi цього дослiджено квантовi фазовi переходи, зумовленi фрустрацiєю взаємодiй.

Ключові слова:  дво-розмірна квантово-спінова модель, фрустрацiйні моделі, ферміонізація.