• Українська
  • English

< | >

Список № 7 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 7, стp. 594-602
         Стаття

Лисенко І.О.

Iнститут прикладної фiзики НАН України
(Вул. Петропавлiвська, 58, Суми 40000; e-mail: lysenko.i@ipfcentr.sumy.ua)

Формування стійких поверхневих структур при іонному розпорошенні в рамках анізотропної моделі Курамото–Сівашинського

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  Розглянуто процеси змiни морфологiї поверхнi з утворенням стацiонарних структур при iонному розпорошеннi. Проведено лiнiйний аналiз на стiйкiсть та визначено областi параметрiв, у яких можливе структуроутворення. Чисельно отримано всi можливi картини поведiнки поверхнi за умови наявностi параметра стабiлiзацiї, що враховує перерозподiл вибитих атомiв. Методами числового аналiзу виконано аналiз динамiки дефектiв для кожного типу поверхневих структур та побудовано вiдповiднi часовi залежностi.

Ключові слова:  iонне розпорошення, структуроутворення, стацiонарні структури, важкі іони, йонний потік, дефекти, гексагональна структура, лінійна структура.