• Українська
  • English

< | >

Список № 7 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 7, стp. 589-593
         Стаття

Булавін Л.А., Вергун Л.Ю., Забашта Ю.Ф., Огороднік К.О.

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Просп. Академiка Глушкова, 2/1, Київ 03022)

Розчини сахаридів під дією магнітного поля

Розділ: М’яка речовина
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  Встановлено факт виникнення флуктуацiї iнтенсивностi розсiяння свiтла в водному розчинi глюкози концентрацiєю 5% при дiї магнiтного поля. Показано, що цей ефект є наслiдком виникнення в розчинi турбулентного руху.

Ключові слова:  водний розчин глюкози, магнiтне поле, турбулентність.