• Українська
  • English

< | >

Список № 7 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 7, стp. 571-577
         Стаття тільки англійською

Абросімов В.І., Давидовська О.І.

Iнститут ядерних дослiджень НАН України
(Просп. Науки, 47, Kиїв 03680; e-mail: abrosim@kinr.kiev.ua)

Вплив залишкової взаємодії на ізоскалярні дипольні моди у важких ядрах

Розділ: Ядра та ядерні реакції
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  Iзоскалярнi колективнi дипольнi збудження у важких ядрах розглянуто в рамках кiнетичної моделi малих коливань скiнченної фермi-системi, обмеженої рухомою поверхнею. Отримано аналiтичний вираз для iзоскалярної функцiї вiдгуку дипольного моменту другого порядку з урахуванням залишкової взаємодiї мiж нуклонами у сепарабельному наближеннi. Показано, що включення залишкової взаємодiї не порушує трансляцiйної iнварiантностi моделi. Силова функцiя, як i в нульовому наближеннi (без урахування залишкової взаємодiї), має дворезонансну структуру. Врахування iзоскалярної дипольної залишкової взаємодiї зменшує стисливiсть системи i призводить до змiщення резонансiв в область бiльш низьких частот, що покращує узгодженiсть з експериментальними даними для низькоенергетичної i високоенергетичної iзоскалярних дипольних мод у важких ядрах.

Ключові слова: кінетичне рівняння Власова, ізоскалярнi дипольнi моди, залишкова взаємодiя, силова функцiя.