• Українська
  • English
 
УФЖ 2016, Том. 61, № 7
Ядра та ядерні реакції

1
Вплив залишкової взаємодії на ізоскалярні дипольні моди у важких ядрах
Абросімов В.І., Давидовська О.І.
УФЖ 2016, Том. 61, № 7, cтp.571-577
Оптика, лазери, квантова електроніка

2
Порушення ідеального поліметинового стану в мероціанінах з довгим хромофором
Мельник Д.Б., Ящук В.М., Науменко А.П., Герасьов А.О., Качковський О.Д.
УФЖ 2016, Том. 61, № 7, cтp.578-583
Плазма і гази

3
Ерозія складеної тривимірної вольфрамової мішені під впливом потужних плазмових потоків з КСПП Х-50
Геращенко С.С., Махлай В.О., Аксенов М.М., Гаркуша І.Є., Бирка О.В., Кулик М.В., Чеботарьов В.В., Стальцов В.В.
УФЖ 2016, Том. 61, № 7, cтp.584-588
М’яка речовина

4
Розчини сахаридів під дією магнітного поля
Булавін Л.А., Вергун Л.Ю., Забашта Ю.Ф., Огороднік К.О.
УФЖ 2016, Том. 61, № 7, cтp.589-593
Тверде тіло

5
Формування стійких поверхневих структур при іонному розпорошенні в рамках анізотропної моделі Курамото–Сівашинського
Лисенко І.О.
УФЖ 2016, Том. 61, № 7, cтp.594-602

6
Двовимірна спін-1/2 J1 – J'1 – J2 модель Гайзенберґа в рамках перетворення Йордана–Віґнера
Баран О.Р., Верхоляк Т.М.
УФЖ 2016, Том. 61, № 7, cтp.603-611

7
Вплив легування атомами Cu, Sn і In на оптичні властивості монокристалів AgGaGe3Se8
Кримусь А.С., Мирончук Г.Л., Парасюк О.В.
УФЖ 2016, Том. 61, № 7, cтp.612-618

8
Чисельні дослідження властивостей заплутаності в квантових моделях Ізінга та XXZ
Брайорр-Оррс Б., Вайраух М., Раков М.В.
УФЖ 2016, Том. 61, № 7, cтp. 619-632
Загальні питання теоретичної фізики

9
Регуляризація індукованих середовищем переходів у наноскопічних системах
Тесленко В.І., Петров Е.Г.
УФЖ 2016, Том. 61, № 7, cтp.633-653
Нелінійні процеси

10
Самоорганізація та хаос в метаболізмі гемостазу у кровоносній судині
Грицай В.Й.
УФЖ 2016, Том. 61, № 7, cтp.654-661