• Українська
 • English

< | >

Список № 6 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 6, стp. 525-528
         Стаття тільки англійською

Ільченко О.О.1, Пільгун Ю.В.2, Рейнт А.С.1, Куцик А.М.2

1 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України
(вул. Вишгородська, 67, Київ 04114; e-mail: rada@univ.kiev.ua)
2 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601)

NNLS і MCR-ALS декомпозиція спектрів комбінаційного розсіяння та інфрачервоного поглинання багатокомпонентних рідких розчинів

Розділ: М’яка речовина
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  В роботi обговорюються можливостi декомпозицiї IЧ спектрiв порушеного повного внутрiшнього вiдбиття (ППВВ) та спектрiв КРС багатокомпонентних (до 8-ми складових) розчинiв рiдин з використанням таких методiв, як найменшi квадрати з обмеженням на не негативнiсть спектрiв i багатовимiрне роздiлення кривих з використанням найменших квадратiв, що чергуються. Показано, що декомпозицiя за методом найменших квадратiв з обмеженням на не негативнiсть спектрiв дає кращi результати у випадку аналiзу спектрiв КРС в порiвняннi з IЧ спектрами. Даний факт пов’язаний з тим, що спектри КРС рiдин мають меншу пiвширину коливальних смуг, нiж IЧ спектри i, вiдповiдно, менше перекриття пiкiв. Було показано, що використання спектрiв вiдомих складових дослiджуваного розчину в процесi декомпозицiї дозволяє збiльшити загальне число компонент розчину без втрати якостi кiлькiсного аналiзу. Коректне знаходження концентрацiйних профiлiв в N-компонентному розчинi (N = 8) може бути здiйснено у випадку використання N − 1 спектральних профiлiв у ролi обмежень на спектри пiд час аналiзу методом багатовимiрного роздiлення кривих з використанням найменших квадратiв, що чергуються.

Ключові слова:  спектри комбінаційного розсіяння, спектри інфрачервоного поглинання, багатокомпонентні розчини, декомпозицiя, багатовимiрне роздiлення кривих.

Література:

 1. M.J. Adams, Chemometrics in Analytical Spectroscopy (RSC, Cambridge, 2004).
 2. J.-H. Jiang and Yu. Ozaki, Appl. Spec. Rev. 37, 321 (2002).   CrossRef
 3. P.-Y. Sacre, C. De Bleye, P.-F. Chavez, L. Netchacovitch, Ph. Hubert, and E. Ziemons, J. Pharm. Biomed. Anal. 101, 123 (2014).   CrossRef   PubMed
 4. B. Vajna, G. Patyi, Z. Nagy, A. Bodis, A. Farkasa and G. Marosi, J. Raman Spec. 42, 1977 (2011).
 5. . L. Duponchel, W. Elmi-Rayaleh, C. Ruckebusch, and J.P. Huvenne, J. Chem. Inf. Comput. Sci. 43, 2057 (2003).   CrossRef   PubMed
 6. C. Gendrin, Y. Roggo, and C. Collet, J. Pharm. Biomed. Anal. 48, 533 (2008).   CrossRef   PubMed
 7. R. Tauler and A. de Juan, Anal. Chim. Acta 500, 195 (2003).   CrossRef
 8. R. Manne, Chem. Intell. Lab. Sys. 27, 89 (1995).   CrossRef
 9. H. Abdollahi and R. Tauler, Chem. Intell. Lab. Sys. 108, 100 (2010).   CrossRef
 10. P. Gemperline, Anal. Chem. 71, 5398 (1999).   CrossRef   PubMed
 11. R. Tauler, J. Chemometrics 15, 627 (2001).
 12. R. Tauler, A. Smilde, and B. Kowalski, J. Chemometrics 9, 31 (1995).
 13. C.L. Lawson and R.J. Hanson, Solving Least Squares Problems (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1995).   CrossRef
 14. J. Jaumot, A. de Juan, and R. Tauler, Chem. Intell. Lab. Sys. 140, 1 (2015).   CrossRef