• Українська
  • English

< | >

Список № 6 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 6, стp. 522-524
         Стаття тільки англійською

Кудря В.Ю.1, Ящук В.М.1, Дубей І.Я.2, Ковалюк К.І.1, Бацманова О.І.1, Мельник В.І.3, Клішевич Г.В.3, Науменко А.П.1, Кудря Ю.М.1

1 Факультет Фізики, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601; e-mail: vladkudrya@ukr.net)
2 Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
(вул. Академіка Заболотного 150, м.Київ, 03680, Україна)
3 Iнститут фiзики НАН України
(Просп. Науки, 46, Київ 03028)

Спектральні властивості фрагментів теломери

Розділ: М’яка речовина
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  У роботi наведенi результати дослiджень спектрiв оптичного поглинання та фосфоресценцiї (при низьких температурах) фрагмента теломери – олiгонуклеотида d(AГГГTTAГГГTTAГГГTTAГГГ) та (для порiвняння) макромолекули ДНК при рiзних довжинах хвиль збуджуючого свiтла (240–300 нм). Дослiджено два типи зразкiв d(AГГГTTAГГГTTAГГГTTAГГГ): (1) неушкоджений зра зок та (2) зразок, нагрiтий до 90 °C. Зроблено висновок про те, що пасткою триплетних електронних збуджень в олiгонуклеотидi d(AГГГTTAГГГTTAГГГTTAГГГ), так само як i в ДНК, є комплекс, сформований мiж сусiднiми аденiновою (А) та тимiновою (Т) хромофорами з одного i того самого ланцюга (але не мiж вiдповiдними комплементарними хромофорами рiзних ланцюгiв).

Ключові слова:  оптичне поглинання, фосфоресценцiя, аденiн хромофор, тимiн хромофор, олiгонуклеотидi d(AГГГTTAГГГTTAГГГTTAГГГ).

Література:

  1. V. Yashchuk, V. Kudrya, M. Losytskyy, H. Suga, and T. Ohul'chanskyy, J. of Mol. Liq. 127, 79 (2006).   CrossRef
  2. V.M. Yashchuk, V.Yu. Kudrya, M.Yu. Losytskyy, I.Ya. Dubey, and H. Suga, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 467, 311 (2007).   CrossRef
  3. V.Yu. Kudrya, V.M. Yashchuk, Ukr. J. Phys. 57, 187 (2012).
  4. M. Armanios and E.H. Blackburn, Nature Rev. Genet. 13, 693 (2012).   CrossRef   PubMed   PubMedC
  5. A.T. Phan and J.-L. Mergny, Nucl. Acids Res. 30, 4618 (2002).   CrossRef   PubMed   PubMedC
  6. R.D. Gray, J.B. Chaires, Nucl. Acids Res. 36, 4191 (2008).   CrossRef   PubMed>   PubMedC