• Українська
 • English

< | >

Список № 6 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 6, стp. 495-501
         Стаття тільки англійською

Становий О.1, Кутовий С.1, Морозов Ю.1, Науменко А.1, Дмитрук І.1, Бородянська Г.2

1 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601)
2 Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича
(вул. Кржижановського 3, Київ-142, Україна, 03680)

Низькотемпературна термолюмінесценція оксиду цирконію, стабілізованого ітрієм

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  Вперше дослiджено спектри термостимульованої люмiнесценцiї нанорозмiрних порошкiв ZrO2, стабiлiзованого Y2O3 (YSZ), у дiапазонi температур 80—350 К. Встановлено, що ТСЛ у нелегованому ZrO2 зумовлена переважно власними дефектами, у легованому оксидi цирконiю – домiшковими дефектами. З використанням методу початкових нахилiв розрахованi значення енергiй активацiї пасток дослiджуваних зразкiв YSZ. Запропоновано модель ТСЛ YSZ.

Ключові слова:  термостимульована люмiнесценцiя, цирконiй, метод початкових нахилiв, енергiя активацiї пасток.

Література:

 1. R.C. Buchanan and S. Pope, J. Electrochem. Soc. 130, 962 (1983).   CrossRef
 2. M. Kilo, C. Argirusis, G. Borchardt, and R.A. Jackson, Phys. Chem. Chem. Phys. 5, 2219 (2003).   CrossRef
 3. M. Biswas, P.K. Ojha, E.M. Jayasingh, and C.D. Prasad, Nanomater. Nanotechn. 1, 55 (2011).
 4. G. Pang, S. Chen, Y. Zhu et al., J. Phys. Chem. B 105, 4647 (2001).   CrossRef
 5. J. Cheng, R. Pornprasertsuk, H. Huang et al., Proc. Mater. Research Soc., Fall Mtg 801, BB6.10 (2003).
 6. J.-M. Costantini, F. Beuneu, K. Schwartz, and C. Trautmann, J. Phys.: Condens. Matter 22, 315402 (2010).   CrossRef   PubMed
 7. V.M. Orera, R.I. Merino, Y. Chen et al., Phys. Rev. B 42, 9782 (1990).   CrossRef
 8. V.M. Orera, R.I. Merino, Y. Chen et al., Radiat. Eff. Defects in Solids 119–121, 907 (1991).   CrossRef
 9. C.B. Azzoni and A. Peleari, Phys. Rev. B 53, 5 (1996).   CrossRef
 10. J.-M. Costantini, F. Beuneu, M. Fasoli et al., J. Phys.: Condens. Matter 23, 115901 (2011).   CrossRef   PubMed
 11. R. Chen, Thermolum. Dosim. 1, 49 (1984).
 12. C. Viazzi, J.-P. Bonino, F. Ansart, and A. Barnab´e, J. of Alloys and Compounds 452, 377–383 (2008).   CrossRef
 13. G.C. Taylor and E. Lilley, J. Phys. D: Appl. Phys. 11, 567 (1978).   CrossRef
 14. S.W.S. McKeever, Thermoluminescence of Solids (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1988).
 15. K.A. Shoaib, F.H. Hashmi, M. Ali et al., Phys. Stat. Sol. A 40, 605 (1977).   CrossRef
 16. J.T. Randall and M.H.F. Wilkins, Proc. Roy. Soc. Lond. 184, 366 (1945).
 17. J.T. Randall and M.H.F. Wilkins, Proc. Roy. Soc. Lond. 184, 390 (1945).   CrossRef
 18. C. Furetta, Handbook of Thermoluminescence (World Sci., Singapore, 2003).
 19. A.F. Gumenyuk and S.Yu. Kutovyi, Ukr. Fiz. Zh. 45, 1093 (2000).
 20. A.F. Gumenjuk, S.Yu. Kutovyi, and M.O. Grebenovish, Funct. Mater. 9, 314 (2002).
 21. . A.F. Gumenjuk and S.Yu. Kutovyi, Centr. Europ. J. Phys. 1, 307 (2003).
 22. D. Munoz Ramo, P.V. Sushko, J.L. Gavartin, and A.L. Shluger, Phys. Rev. B 78, 235432 (2008).   CrossRef
 23. B. Kr’alik, E.K. Chang, and S.G. Louie, Phys. Rev. B 57, 7027 (1998).   CrossRef