• Українська
 • English

< | >

Список № 6 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 6, стp. 484-487         
Стаття тільки англійською

Чернолевська Є., Погорелов В., Васківський Є., Дорошенко І.

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601)

Температурна еволюція кластерної структури n-нонан-1-олу: експериментальне дослідження та квантово-хімічні розрахунки

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  Як вiдомо, спирти належать до частково впорядкованих рiдин, якi можуть формувати агрегати – кластери з рiзною кiлькiстю молекул в них. На даний момент об’єктом наших дослiджень є n-нонан-1-ол. В цiй роботi ми представляємо експериментально отриманi данi про температурну еволюцiю n-нонан-1-олу для температур вiд –20 до 0 ºС. Ми порiвнюємо нашi результати з результатами квантово-хiмiчного комп’ютерного моделювання. Результати наших дослiджень показали, що при фазовому переходi рiдина–тверде тiло спостерiгається змiна кластерної структури вiд менших кластерiв до бiльших. З iншого боку, для менших спиртiв спостерiгається протилежний результат – меншi кластери для твердої фази i бiльшi для рiдкої.

Ключові слова:  кластерна структура, n-нонан-1-ол.

Література:

 1. 1. M.A. Suhm, Adv. Chem. Phys. 142, 1 (2010).   CrossRef
 2. R.A. Provencal et al., J. of Chem. Phys. 110, 4258 (1999).   CrossRef
 3. U. Buck and F. Huisken, Chem. Rev. 100, 3863 (2000).   CrossRef   PubMed
 4. F.H. Tukhvatullin et al., J. of Mol. Struct. 881, 52 (2008).   CrossRef
 5. V. Pogorelov, I. Doroshenko, P. Uvdal, V. Balevicius, and V. Sablinskas, Mol. Phys. 108, 2165 (2010).   CrossRef
 6. S.L. Boyd and R.J. Boyd, J. Chem. Theory Comput. 3, 54 (2007).   CrossRef   PubMed
 7. V. Pogorelov, L. Bulavin, I. Doroshenko, O. Fesjun, and O. Veretennikov, J. of Mol. Struct. 708, 61 (2004).   CrossRef
 8. I.Yu. Doroshenko, O.I. Lizengevych, V.E. Pogorelov, and L.I. Savransky, Ukr. J. Phys. 49, 540 (2004).
 9. I. Doroshenko, V. Pogorelov, V. Sablinskas, and V. Balevicius, J. Mol. Liq. 157, 142 (2010).   CrossRef
 10. I.Yu. Doroshenko, Low Temp. Phys. 37, 604 (2011).   CrossRef