• Українська
 • English

< | >

Список № 6 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 6, стp. 553-561
         Стаття тільки англійською

Федорович Р.1, Гаврилко Т.1, Лопатіна Я.1, Марченко А.1, Нечитайло В.1, Сененко А.1, Відута Л.1, Баран Я.2

1 Iнститут фiзики НАН України
(Просп. Науки, 46, Київ 03028; e-mail: gavrilko@gmail.com)
2 Інститут низьких температур та структурних досліджень
(ПАН, вул. Окольна 2, Вроцлав, Польща; e-mail: gavrilko@gmail.com)

Структура, морфологія та фотолюмінесценція тонких шарів рубрену, нанесених у вакуумі

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  Рубрен (C42H28, 5,6,11,12-tetraphenyltetracene, Rub) активно дослiджується в останнi роки завдяки його важливим фiзичним властивостям, таким як висока рухливiсть носiїв заряду в органiчних польових транзисторах. Рубрен також використовується як лазерний барвник та флуоресцентна домiшка в органiчних свiтловипромiнюючих дiодах для покращання таких характеристик, як час життя, стабiльнiсть, колiр та яскравiсть. Проте досi не iснує загальної думки щодо стабiльностi рубрену як у масивному станi, так i у тонких шарах, таким чином, краще розумiння цих властивостей є важливим для покращання характеристик приладiв молекулярної електронiки. У данiй роботi наведено результати комплексного дослiдження молекулярної структури, морфологiї та фотолюмiнесценцiї шарiв Rub, нанесених на пiдкладки KBr(100) та Au(111) за допомогою термiчного випаровування у вакуумi. Крiм того, дослiджено двокомпонентнi плiвки рубрен-тетрацен. Головну увагу придiлено процесам окислення одержаних зразкiв в атмосферi. Хiмiчна структура та орiєнтацiя молекул у дослiджуваних зразках вивчались методом IЧ спектроскопiї; структуру перших приповерхневих шарiв рубрену на атомно-гладкiй поверхнi Au(111) дослiджено методом сканувальної тунельної мiкроскопiї. З аналiзу часових змiн параметрiв смуг у спектрах фотолюмiнесценцiї (положення та iнтенсивнiсть) дослiджено кiнетику змiни емiсiйних властивостей шарiв рубрену .

Ключові слова:  рубрен, C42H28, 5,6,11,12-tetraphenyltetracene, Rub.

Література:

 1. R.W.I. de Boer, M.E. Gershenson, A.F. Morpurgo, and V. Podzorov, Phys. Status Sol. a 201, 1302 (2004).   CrossRef
 2. E. Menard, V. Podzorov, S.H. Hur, A. Gaur, M.E. Gershenson, and J.A. Rogers, Adv. Mater. 16, 2097 (2004).   CrossRef
 3. J. Takeya, M. Yamagishi, Y. Tominari et al., Appl. Phys. Lett. 90, 102120 (2007).   CrossRef
 4. G. Sakamoto, C. Adachi, T. Koyama, Y. Taniguchi, C.D. Merritt, H. Murata, and Z.H. Kafafi, Appl. Phys. Lett. 75, 766 (1999).   CrossRef
 5. H. Aziz and Z.D. Popovic, Appl. Phys. Lett. 80, 2180 (2002).   CrossRef
 6. Z. Zhilin, J. Xueyin, and X. Shaohong, Thin Solid Films 363, 61 (2000).   CrossRef
 7. Y. Hamada, H. Kanno, T. Sano, H. Fujii, Y. Nishio, H. Takahashi, T. Usuki, and K. Shibata, Appl. Phys. Lett. 72, 1939 (1998).   CrossRef
 8. M. Kytka, A. Gerlach, F. Schreiber, and J. Kov’ac, Appl. Phys. Lett. 90, 131911 (2007).   CrossRef
 9. E. Fumagalli, L. Raimondo, L. Silvestri, M. Moret, A. Sassella, and M. Campione, Chem. Mater. 23, 3246 (2011).   CrossRef
 10. D. K¨afer and G. Witte, Phys. Chem. Chem. Phys. 7, 2850 (2005).   CrossRef   PubMed
 11. E. Fumagalli, L. Raimondo, L. Silvestri, M. Moret, A. Sassella, and M. Campione, Chem. Mater. 23, 3246 (2011).   CrossRef
 12. H. Najafov, D. Mastrogiovanni, E. Garfunkel, L.C. Feldman, and V. Podzorov, Adv. Mater. 23, 981 (2011).   CrossRef   PubMed
 13. Keke K. Zhang, Org. Electr. 11, 1928 (2010).   CrossRef
 14. S. Uttiya, L. Raimondo, and M. Campione et al., Synth. Metals 161, 2603 (2012).   CrossRef
 15. V. Podzorov, V.M. Pudalov, and M.E. Gershenson, Appl. Phys. Lett. 82, 1739 (2003).   CrossRef
 16. S.F. Nelson, Y.-Y. Lin, D.J. Gundlach, and T.N. Jackson, Appl. Phys. Lett. 72, 1854 (1998).   CrossRef
 17. R.J. Chesterfield, J.C. McKeen, C.R. Newman et al., J. Appl. Phys. 95, 6396 (2004).   CrossRef
 18. S.R. Forrest, Nature 428, 911 (2004).   CrossRef   PubMed
 19. D.E. Henn, W.G. Williams, and D.J. Gibbons, J. of Appl. Crystallogr. 4, 256 (1971).   CrossRef
 20. T. Petrenko, O. Krylova, F. Neese, and M. Sokolowski, New J. of Phys. 11, 015001 (2009).   CrossRef
 21. M. Kytka, L. Gisslen, A. Gerlach, U. Heinemeyer, J. Kov’aˇc, R. Scholz, and F. Schreiber, J. of Chem. Phys. 130, 214507 (2009).   CrossRef   PubMed
 22. D. Kafer, L. Ruppel, G. Witte, and C. Woll, Phys. Rev. Lett. 95, 166602 (2005).   CrossRef   PubMed
 23. W.F. Maddams and I.A.M. Royaud, Spectroch. Acta, Part A 46, 309 (1990).
 24. M. Kameya, T. Naito, and T. Inabe, Bull. Chem. Soc. Jpn. 73, 61 (2000).   CrossRef
 25. L.J. Bellamy, The Infrared Spectra of Complex Molecules (Chapman and Hall, London, 1975), Vol. 1.
 26. C. Kloc, K.J. Tan, M.L. Toh, K.K. Zhang, Y.P. Xu, Appl. Phys. A 95 219 (2009).   CrossRef
 27. R.D. Fedorovich, V.B. Nechytaylo, L.V. Viduta, T.A. Gavrilko, A.A. Marchenko, A.G. Naumovets, A.I. Senenko, P.V. Shabatyn, and J. Baran, Spectrosc. Lett. 45, 372 (2012).   CrossRef
 28. V.V. Cherepanov, R.D. Fedorovich, O.E. Kiyayev, A.G. Naumovets, V.B. Nechytaylo, P.M. Tomchuk, and L.V. Viduta, Appl. Phys. Lett. 105, 193302-1 (2014).   CrossRef