• Українська
 • English

< | >

Список № 6 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 6, стp. 537-542
         Стаття тільки англійською

Сугаков В.1, Остапенко Н.2, Остапенко Ю.2, Керіта О.3, Стрельчук В.4, Коломис О.4, Ватанабе А.5

1 Iнститут ядерних дослiджень НАН України
(Просп. Науки, 47, Kиїв 03680)
2 Iнститут фiзики НАН України
(Просп. Науки, 46, Київ 03028; e-mail: nina.ostapenko@gmail.com)
3 Нацiональний Технiчний Унiверситет України “КПI”, Кафедра загальної та експериментальної фiзики
(Просп. Перемоги, 37, Київ 03056)
4 Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАНУ
(Просп. Науки, 45, Київ 03028)
5 Інститут хімічних реакцій, Університет Тохоку
(980-8578 Сендай, Японія)

Взаємодія оптичних коливань з пастками заряду і спектри термолюмінесценції полімерів

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  Дослiджено енергетичний спектр пасток для дiрок в органiчному полiмерi полi(дi-н-гексилсиланi) методом термо-стимульованої люмiнесценцiї (ТСЛ) в iнтервалi температур 5–40 К. Також отримано спектр комбiнацiйного розсiяння (КР) при 300 К полiмера. Вперше виявлена структура на кривiй ТСЛ. Знайдено, що енергiї активацiї пасток збiгаються з енергiями квантiв коливань кремнiєвого ланцюга, активних в КР спектрах. Цi результати пояснюються на основi моделi, згiдно з якою звiльнення носiїв з пасток вiдбувається за рахунок резонансної передачi енергiї вiд Si–Si коливань до носiїв заряду. Модель пояснює наявнiсть структури, що спостерiгається на кривiй ТСЛ полiмеру.

Ключові слова:  полi(дi-н-гексилсилан), пастки, термо-стимульована люмiнесценцiя (ТСЛ), спектри комбiнацiйного розсiяння (КР), енергiя активацiї.

Література:

 1. Y.R. Kim, M. Lee, J.R.G. Thorne, R.M. Hochstrasser, and J.M. Zeigler, Chem. Phys. Lett. 75, 145 (1988).
 2. H. Suzuki, H. Meyer, S. Hoshino, and D. Haarer, J. Appl. Phys. 78, 2684 (1995).   CrossRef
 3. A. Sharma, M. Katiyar, Deepak, S. Seki, and S. Tagawa, Appl. Phys. Lett. 8, 143511 (2006).   CrossRef
 4. M. Pope and C.E. Swenberg, in Electronic Processes in Organic Crystals and Polymers (Oxford Univ. Press, N.Y., 1999), p. 877.
 5. H. Bassler, in Semiconducting Polymers: Chemistry, Physics and Engineering, edited by G. Hadziioannou and P.F. van Hutten (Wiley-VCH, Weinheim, 2000).
 6. H. Bassler, Phys. Status Solidi B 175, 15 (1993).   CrossRef
 7. V.I. Arkhipov and G.J. Adriaenssens, J. Phys.: Condens. Matter. 8, 7909 (1996).   CrossRef
 8. M. Kryszewski, J. Ulanski, J.K. Jeszka, and M. Zielinski, Polym. Bull. 8, 187 (1982).   CrossRef
 9. R.J. Fleming and J. Hagekyriakou, Radiat. Prot Dosim. 8, 99 (1984).
 10. .R.J. Fleming, Radiat. Phys. Chem. 36, 59 (1990).
 11. I. GIowacki and J. Ulanski, J. Appl. Phys. 78, 1019 (1995).   CrossRef
 12. E. Dobruchowska, L. Okrasa, I. Glowacki, J. Ulanski, and G. Boiteux, Polymer 45, 6027 (2004).   CrossRef
 13. J. Vanderschueren, A. Linkens, and J. Niezette, J. Polym. Sci. Part B: Polym. Phys. 24, 697 (1986).   CrossRef
 14. R.H. Partridge, in Radiation Chemistry of Macromolecules (Academic Press, New York, 1972), vol. 1, p. 193, Chapter 10.
 15. D.V. Lebedev, E.M. Ivan'kova, A.A. Kalachev, V.A. Marikhin, L.P. Myasnikova et al., J. of Struct. Chem. 51, 109 (2010).   CrossRef
 16. H. Kuzmany, J.F. Rabolt, B.L. Farmer, and R.D. Miller, J. Chem. Phys. 85, 7413 (1986).   CrossRef
 17. S.S. Bukalov, L.A. Leites, G.I. Magdanurov, and R. West, J. Organomet. Chem. 685, 51 (2003).   CrossRef
 18. A. Gumenyuk, N. Ostapenko, Yu. Ostapenko, O. Kerita, and S. Suto, Chem. Phys. 394, 36 (2012).   CrossRef
 19. A. Gumenjuk, N. Ostapenko, Yu. Ostapenko, and O. Kerita, Fiz. Nizk. Temper. 38, 740 (2012).
 20. V.I. Sugakov and N.I. Ostapenko, Chem. Phys. 456, 22 (2015).   CrossRef
 21. H. Gorbecht and D. Hofmann, J. Phys. Chem. Solids 27, 509 (1996).
 22. I.A. Tale, Phys. Status Solidi A 66, 65 (1981).   CrossRef