• Українська
 • English

< Попередній номер | >

Список № 6 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 6, стp. 477-483          Стаття тільки ангійською

Бабков Л.М.1, Баран Я.2, Давидова Н.О.3, Івліева І.В.1, Понежа О.О.4, Резніченко В.Я.3

1 Фізичний факультет, Саратовський Державний Університет
(вул. Астраханська 83, Саратов 410026, Російська Федерація)
2 Інститут Низьких температур та Стуркутрних Досліджень, ПАН
(вул. Окольна 2, Вроцлав 50-950, Польща)
3 Iнститут фiзики НАН України
(Просп. Науки, 46, Київ 03028; e-mail: davydova@iop.kiev.ua)
4 Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
(03680 Україна, Київ, вул. Метрологічна 14-б)

Інфрачервоні спектри трифеніл фосфіту та їх інтерпретація на основі квантово-хімічних розрахунків

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  Структурнi змiни в ТРР у процесах гласiацiї та кристалiзацiї дослiджувалися методом iнфрачервоної спектроскопiї в спектральнiй областi 400–4000 см-1. Методом теорiї функцiонала густини (B3LYP/6-31G(d)) розраховано енергiї, дипольнi моменти, геометричнi параметри, частоти коливань у гармонiйному наближеннi та iнтенсивностi в IЧ спектрах рiзних конформерiв ТРР молекули. Показано, що можливе iснування принаймнi 5 конформерiв, що рiзняться довжинами зв’язкiв Р–О, С–О й кутами О–Р–О, С–О–Р i Р–О–С–C. Зроблено висновки щодо можливої конформацiйної структури рiзних фаз у ТРР.

Ключові слова: iнфрачервона спектроскопiя, конформери, гласiацiя, нуклеація, трифеніл фосфіт, симуляція, теорiя функцiонала густини.

Література:

 1. A. Ha, I. Cohen, X. Zhao, M. Lee, and D. Kivelson, J. Phys.Chem. 100, 1 (1996).   CrossRef
 2. R. Kurita, Y. Shinohara, Y. Amemiya, and H. Tanaka,J. Phys.: Condens. Matter 19, 152101 (2007).   CrossRef
 3. R. Kurita and H. Tanaka, Phys. Rev. B 73, 104202 (2006).   CrossRef
 4. H. Tanaka, R. Kurita, and H. Mataki, Phys. Rev. Lett. 92, 25701 (2004).   CrossRef   PubMed
 5. S. Dvinskikh, G. Benini, J. Senker, M. Vogel, J. Wiedersich, A. Kudlik, and E. Rossler, J. Phys. Chem. 103, 1727(1999).   CrossRef
 6. J. Senker and E. Rossler, Chem. Geol. 174, 143 (2001).   CrossRef
 7. M. Mizukami, K. Kobashi, M. Hanaya, and M. Oguni, J. Phys. Chem. B 103, 4078 (1999).   CrossRef
 8. Ch. Alba-Simionesco and G. Tarjus, Europhys. Lett. 52, 297 (2000).   CrossRef
 9. G. Tarjus, Ch. Alba-Simionesco, M. Grousson, P. Viot, and D. Kivelson, J. Phys.: Condens. Matter. 15, S1077 (2003).   CrossRef
 10. D. Kivelson and G. Tarjus, J. Non-Cryst. Solids 307–310, 630 (2002).   CrossRef
 11. S.A. Kivelson, X. Zhao, D. Kivelson, T.M. Fischer, and C.M. Knobler, J. Chem. Phys. 101, 2391 (1994).   CrossRef
 12. G.P. Johari and C. Ferrari, J. Phys. Chem. B 101, 10191 (1997).   CrossRef
 13. B. Demirjian, G. Dosseh, A. Chauty, M.-L. Ferrer, D. Morineau, C. Lawrence, K. Takeda, D. Kivelson, and S. Brown, J. Phys. Chem. B 105, 2107 (2001).   CrossRef
 14. A. Hedoux, Y. Guinet, and M. Descamps, Phys. Rev. B 58, 31 (1998).   CrossRef
 15. A. Hedoux, O. Hernandez, J. Lefebvre, Y. Guinet, and M. Descamps, Phys. Rev. B 60, 9390 (1999).   CrossRef
 16. A. Hedoux, Y. Guinet, M. Descamps, and A. Benabou, J. Phys. Chem. 104, 11774 (2000).   CrossRef
 17. A. Hedoux, Y. Guinet, and M. Descamps, J. Raman Spec-trosc. 32, 677 (2001).   CrossRef
 18. O. Hernandez, A. Hedoux, J. Lefebvre, Y. Guinet, M. Descamps, R. Papoular, and O. Masson, J. Appl. Cryst. 35, 212 (2002).   CrossRef
 19. A. Hedoux, Y. Guinet, M. Foulon, and M. Descamps, J. Chem. Phys. 116, 9374 (2002).   CrossRef
 20. A. Hedoux, Y. Guinet, P. Derollez, O. Hernandez, R. Lefort, and M. Descamps, Phys. Chem. Chem. Phys. 6, 3192 (2004).   CrossRef
 21. P. Derollez, A. Hedoux, Y. Guinet, J. Lefebvre, M. Descamps, and O. Hernandez, Z. Kristallogr. Suppl. 23, 557 (2006).   CrossRef
 22. O. Hernandez, A. Boucekkine, and A. Hedoux, J. Phys. Chem. A 111, 6952 (2007).   CrossRef   PubMed
 23. . J. Mosses, C.D. Syme, and K.W. Wynne, J. Phys. Chem. Lett. 6, 38 (2015).   CrossRef   PubMed
 24. J. Frisch, G.W. Trucks, and H.B. Schlegel, Gaussian03, Revision B.03 (Gaussian, Pittsburg, PA, 2003), 302 p.
 25. W. Kohn, Usp. Fiz. Nauk 172, 336 (2002).   CrossRef
 26. J.A. Pople, Usp. Fiz. Nauk 172, 349 (2002).   CrossRef
 27. J. Baran, N.A. Davydova, and M. Drozd, J. Chem. Phys. 140, 104512 (2014).   CrossRef   PubMed