• Українська
  • English
 
УФЖ 2016, Том. 61, № 6

 
Передмова
УФЖ 2016, Том. 61, № 6, cтp.475-476
Атоми і молекули

1
Інфрачервоні спектри трифеніл фосфіту та їх інтерпретація на основі квантово-хімічних розрахунків
Бабков Л.М., Баран Я., Давидова Н.О., Івліева І.В., Понежа О.О., Резніченко В.Я.
УФЖ 2016, Том. 61, № 6, cтp.477-483

2
Температурна еволюція кластерної структури н-нонан-1-олу: експериментальне дослідження та квантово-хімічні розрахунки
Чернолевська Є., Погорелов В., Васківський Є., Дорошенко І.
УФЖ 2016, Том. 61, № 6, cтp.484-487
Оптика, лазери, квантова електроніка

3
Вплив домішки хрому на люмінесценцію нанокри-сталічних порошків анатазу TiO2
Кернажицький Л., Шимановська В., Гаврилко Т., Наумов В., Федоренко Л., Кшнякин В., Бурцев В., Баран Я.
УФЖ 2016, Том. 61, № 6, cтp.488-494

4
Низькотемпературна термолюмінесценція оксиду цирконію, стабілізованого ітрієм
Становий О., Кутовий С., Морозов Ю., Науменко А., Дмитрук І., Бородянська Г.
УФЖ 2016, Том. 61, № 6, cтp.495-501

5
Оптична кубічна нелінійність тонких плівок Fe2O3 і Cr2O3, синтезованих методом імпульсного лазерного осадження
Бродин М.С., Муленко С.А., Руденко В.І., Ляховецький В.Р., Воловик М.В., Стефан Н.
УФЖ 2016, Том. 61, № 6, cтp.501-507
М’яка речовина

6
Електричні властивості іонних термо¬тропних рідких кристалів
Грідякіна О.В.
УФЖ 2016, Том. 61, № 6, cтp.508-513

7
Аналіз комплексоутворення у рідких розчинах бензолу з хлороформом методами інфрачервоної двовимірної кореляційної спектроскопії та багатовимірного розділення кривих
Ільченко О.О., Куцик А.М., Пільгун Ю.В., Обуховський В.В., Ніконова В.В.
УФЖ 2016, Том. 61, № 6, cтp.514-521

8
Спектральні властивості фрагментів теломери
Кудря В.Ю., Ящук В.М., Дубей І.Я., Ковалюк К.І., Бацманова О.І., Мельник В.І., Клішевич Г.В., Науменко А.П., Кудря Ю.М.
УФЖ 2016, Том. 61, № 6, cтp. 522-524

9
NNLS і MCR-ALS декомпозиція спектрів комбінаційного розсіяння та інфрачервоного поглинання багатокомпонентних рідких розчинів
Ільченко О.О., Пільгун Ю.В., Рейнт А.С., Куцик А.М.
УФЖ 2016, Том. 61, № 6, cтp.525-528
Тверде тіло

10
Електронна структура та магнітні властивості сполук FeTe, BiFeO3, SrFe12O19 і SrCoTiFe10O19
Легенька A.A., Гречнєв Г.Є., Koтляр О.В., Панфілов A.С., Гнєзділов В.П.
УФЖ 2016, Том. 61, № 6, cтp.529-536

11
Взаємодія оптичних коливань з пастками заряду і спектри термолюмінесценції полімерів
Сугаков В., Остапенко Н., Остапенко Ю., Керіта О., Стрельчук В., Коломис О., Ватанабе А.
УФЖ 2016, Том. 61, № 6, cтp.537-542

12
Деякі аспекти узагальненої динаміки квазічастинок в кристалах з елементарною коміркою довільної складності
Супрун А.Д., Шмельова Л.В.
УФЖ 2016, Том. 61, № 6, cтp.543-552
Наносистеми

13
Структура, морфологія та фотолюмінесценція тонких шарів рубрену, нанесених у вакуумі
Федорович Р., Гаврилко Т., Лопатіна Я., Марченко А., Нечитайло В., Сененко А., Відута Л., Баран Я.
УФЖ 2016, Том. 61, № 6, cтp.553-561

14
Раманівська спектроскопія графено-подібних наночастинок дисульфідів молібдена і вольфрама
Науменко А.П., Куликов Л.М., Кьоніг Н.Б.
УФЖ 2016, Том. 61, № 6, cтp.562-567