• Українська
  • English

< | >

Список № 5 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 5, стp. 447-455
         Стаття (english version)

Понежа О.О.

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
(03680 Україна, Київ, вул. Метрологічна 14-б)

Релаксація кореляційної функції інтенсивності поблизу точки нестабільності для процесу резонансного тунелювання

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  Дослiджувалася релаксацiя кореляцiйної функцiї iнтенсивностi C(t) потоку електронiв у точцi нестабiльностi для процесу резонансного тунелювання електронiв крiзь двобар’єрну нанометрову структуру. Передбачалося, що iнтенсивнiсть падаючого потоку може флуктуювати пiд дiєю зовнiшнього шуму, як бiлого, так i кольорового. Поведiнка ко-реляцiйної функцiї C(t) аналiзувалася як за допомогою методiв, що приводять до одноекспоненцiйного наближення, таких як метод проекцiйного оператора й метод середнього часу релаксацiї, так i методу, заснованого на комбiнацiї високо- i низькочастотного розкладання перетворення Лапласа для C(t), при якому кореляцiйна функцiя апроксимувалася суперпозицiєю двох спадаючих експонент. Чисельна симуляцiя показала, що останнiй пiдхiд на вiдмiну вiд iнших дає правильнi результати в областi нестабiльностi.

Ключові слова:  резонансне тунелювання, релаксацiя кореляцiйної функцiї iнтенсивностi, точка нестабiльностi.

Література:
1. S. Grossman, Phys. Rev. A 17, 1123 (1978).
2. A. Hernandez-Machado, M. San Miguel, and J.M. Sancho, Phys. Rev. A 29, 3388 (1984).
3. W. Nadler and K. Schulten, Z. Phys. B: Condensed Matter 59, 53 (1985).
4. W. Nadler and K. Schulten, Z. Phys. B: Condensed Matter 72, 535 (1988).
5. W. Nadler and K. Schulten, Phys. Rev. Lett. 51, 1712 (1983).
6. W. Nadler and K. Schulten, J. Chem. Phys. 82, 151, (1985).
7. J.M. Noriega, L. Pesquera, and M.A. Rodriguez, Phys. Rev. A 43, 4008 (1991).
8. J.M. Noriega, L. Pesquera, M.A. Rodriguez, J. Casade-munt, and A. Hernandez-Machado, Phys. Rev. A 44, 2094 (1991).
9. A. Hernandez-Machado, J. Casademunt, M.A. Rodrigues, L. Pesquera, and J.M. Noriega, Phys. Rev. A 43, 1744 (1991).
10. J.M. Sancho, M. San Miguel, S.L. Katz, and J.D. Gunton, Phys. Rev. A 26, 1589 (1982).
11. V.V. Mitin, V.A. Kochelap, and M.A. Stroscio, Introduction to Nanoelectronics. Science, Nanotechnology, Engineering, and Applications (Cambridge Univ. press, Cambridge, 2008).
12. V.N. Ermakov and E.A. Ponezha, Metallofiz. Nov. Tekhnol. 30, 585, (2008).
13. E.A. Ponezha, Ukr. Phys. J. 55, 244 (2010).
14. V.N. Ermakov and E.A. Ponezha, Metallofiz. Nov. Tekhnol. 33, 45, (2011).
15. E.A. Ponezha, Metallofiz. Nov. Tekhnol. 36, 713, (2014).
16. A.S. Davydov and V.N. Ermakov, Physica D 28, 168 (1987).
17. M.R. Young and S. Singh, Phys. Rev. A 38, 238 (1988).