• Українська
  • English

< | >

Список № 5 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 5, стp. 400-406
         Стаття (english version)

Аченефе І., Сенбета Т., Мальнєв В.М.

Відділ фізики, Університет Адіс-Абеби
(п.с. 1176, Адіс-Абеба, Ефіопія; e-mail: y.achenefe@yahoo.com)

Розсіяння електронів далекими наномагнітами

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  Розглянуто пружне розсiяння електронiв в графенi неоднорiдним магнiтним полем далеких наномагнiтiв у рамках модифiкованого борнiвського наближення. Наномагнiти моделюються точковими магнiтними диполями, орiєнтованими перпендикулярно i паралельно площинi графена. Вони можуть створювати досить сильнi магнiтнi поля без пошкодження площини графена. Знайдено в замкнутому виглядi i чисельно проаналiзовано перетини розсiювання електронiв. Показано, що цей механiзм розсiювання мiстить ненульовий перетин розсiювання назад i може помiтно впливати на провiднiсть графена.

Ключові слова:  графен, наномагнiти, амплітуда розсіювання.

Література:
1. M.I. Katsnelson, Graphene (Carbon in Two Dimensions) (Cambridge Univ. Press, New York, 2012).
2. V.N. Mal’nev, Teshome Senbeta, Yohannes Achenefe, Phys-ica E 60, 214–219 (2014).
3. M. Kabir, D.G. Kanhere, and A. Mookerjee, Phys. Rev. B 73, 075210-1–075210-4 (2006).
4. L. Liu, G.Y. Guo, C.S. Jayanthi, and S.Y. Wu, Phys. Rev. Lett. 88, 217206-1–217206-4 (2002).
5. L.D. Landau and E.M. Lifshitz, Quantum Mechanics (Non-relativistic Theory) (Elsevier, Oxford, 1977).
6. G.B. Arfken and H.J. Weber, Mathematical Methods for Physicists (Academic Press, New York, 2005).
7. P.S. Novikov, Phys. Rev. B 245935 (2006).
8. A. Jablonski, F. Salvat, and C. J. Powell, J. Phys. Chem. Ref. Data 33, No. 2, (2004).
9. A. Zazunov, A. Kundu, A. H¸tten, and R. Egger, Phys. Rev. B 82, 155431 (2010).