• Українська
  • English

< | >

Список № 3 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 4, стp. 311-318          Стаття

Бугайчук С.А.1, Гнатовський В.О.2, Негрійко А.М.1, Прядко І.І.1

1 Iнститут фiзики НАН України
(Просп. Науки 46, Київ 03028; e-mail: bugaich@iop.kiev.ua)
2 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, фiзичний факультет
(Просп. Глушкова 4, Київ 03028)

Мультиплікація та комутація лазерних пучків при крос-кореляційній взаємодії періодичних полів

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Оригінал тексту:  Англійський/Український

Абстракт:  Робота присвячена дослiдженню кореляцiйного методу формування лазерних пучкiв пiд час взаємодiї перiодичних у поперечному напрямку когерентних полiв i спрямованого на застосування цiєї методики для мультиплiкацiї (розщеплення) первинного лазерного пучка на декiлька вторинних, керуванням величиною енергiї в цих пучках, їх групуванням i розгрупуванням згiдно з потрiбним часовим алгоритмом.

Ключові слова: оптичнi корелятори, фазовi перiодичнi структури, просторове переключення i мультиплiкацiя пучкiв.

Література:
1. V.A. Soifer, V. Kotlar, L. Doskolovich, Iterative Methods for Diffractive Optical Elements Computation (London, Taylor and Francis, 1997).
2. Yu.V. Miklyaev, W. Imgrunt, V.S. Pavel’ev, V.A. Soifer, V.G. Kachalov, V.A. Eropolov, L. Aschke, M.V. Bolshakov, V.N. Lisochenko, Komp’yuter. Opt. 35, 42 (2011).
3. A. Papoulis, Systems and Transforms with Application in Optics (McGraw-Hill, New York, 1968).
4. A.N. Malov, V.N. Morozov, I.N. Kompanets, Yu.M. Popov, Kvant. Elektr. 4, 1981 (1977).
5. A. Gnatovsky, O.V. Zolochevskaya, A.P. Loginov, L.K. Yarovoi, SPIE 3055, 186 (1996).
6. V.O. Gnatovskyy, S.A. Bugaychuk, A.M. Negriyko, I.I. Pryadko, A.V. Sidorenko, IEEE CFP13814, 378 (2013).
7. O.V. Gnatovskiy, A.M. Negriyko, V.O. Gnatovskyy, A.V. Sidorenko, Ukr. J. Phys. 58, 122 (2013).
8. V.L. Vinetskii, N.V. Kukhtarev, Dynamic Holography (Kyiv, Naukova Dumka, 1983) (in Russian).
9. S. Odoulov, M. Soskin, A. Khyzhnyak, Oscillators with Degenerate Four-Wave Mixing (Harwood, Chur, London, 1991).