• Українська
  • English
 
УФЖ 2016, Том. 61, № 4
Ядра та ядерні реакції

1
Ізомерні відношення перерізів в ядрах 93,95Tc та 95Nb
Саврасов A.M.
УФЖ 2016, Том. 61, № 4, cтp.293-300
Атоми і молекули

2
Потенціальне розсіювання електрона молекулами фосфору P2 та P3
Демеш Ш.Ш., Келемен В.І., Ремета Є.Ю.
УФЖ 2016, Том. 61, № 4, cтp.301-310
Оптика, лазери, квантова електроніка

3
Мультиплікація та комутація лазерних пучків при крос-кореляційній взаємодії періодичних полів
Бугайчук С.А., Гнатовський В.О., Негрійко А.М., Прядко І.І.
УФЖ 2016, Том. 61, № 4, cтp.311-318

4
Оптична пастка для атомів на основі зустрічних біхроматичних світлових хвиль
Романенко В.І., Романенко А.В., Яценко Л.П.
УФЖ 2016, Том. 61, № 4, cтp.319-333
Тверде тіло

5
Вплив тиску аргону в камері осадження на властивості легованих алюмінієм плівок ZnO, вирощених методом пошарового осадження при магнетронному розпиленні
Попович В.І., Євтушенко А.І., Литвин О.С., Романюк В.Р., Ткач В.М., Батурин В.А., Карпенко О.Є., Дранчук М.В., Клочков Л.О., Душейко М.Г., Карпина В.А., Лашкарьов Г.В.
УФЖ 2016, Том. 61, № 4, cтp.334-339
Загальні питання теоретичної фізики

6
Точне рішення залежного від часу рівняння Шредінгера з прямокутним потенціалом для дійсного і уявного часу
Лось В.Ф., Лось М.В.
УФЖ 2016, Том. 61, № 4, cтp.340-351
Астрофізика і космологія

7
Зауваження про зміщення перигелію під впливом космологічної сталої
Овчеренко С.С., Силагадзе З.
УФЖ 2016, Том. 61, № 4, cтp.352-354
Методика фізичного експерименту

8
Перенос похибок та середніх вимірів фізичної величини для елементарних функцій cos(x) та arccos(x)
Роде Г.Г.
УФЖ 2016, Том. 61, № 4, cтp. 355-362
Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

9
Проблеми атомної енергетики: історія та сучасність
Бар’яхтар В.Г., Бар’яхтар I.В., Биковський Я.Т.
УФЖ 2016, Том. 61, № 4, cтp.363-380