• Українська
  • English

< | >

 

Мультифрактальний аналіз відбитків крапель розпиленого дизельного палива різного хімічного складу

Список № 3 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 3, стp. 236-243          Стаття

Колодницька Р.В., Крижанівський В.Б., Москвін П.П

Житомирський державний технологiчний унiверситет
(Вул. Черняховського, 103, Житомир 10005; e-mail: moskvin_pp@mail.ru)

Розділ: М’яка речовина
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  Реалiзовано метод мультифрактального (МФ) аналiзу площi поверхнi вiдбиткiв крапель розпиленого дизельного палива, що отриманi на поверхнi скляної пластинки, покритої шаром кiптяви. Вхiдною iнформацiєю для МФ аналiзу слугують фотографiчнi зображення отриманих вiдбиткiв. Знайдено параметри МФ спектрiв площi поверхнi вiдбиткiв в залежностi вiд складу сумiшi дизельного та бiопалива. Показано, що МФ функцiї системи вiдповiдають своїм канонiчним формам, а розроблена числова методика може застосовуватись для кiлькiсних оцiнок та аналiзу параметрiв стану площi просторових фрактальних форм, що утворюються у аерозольнiй паливно-повiтрянiй системi. Виявленi кiлькiснi взаємозв’язки мiж параметрами МФ спектрiв i хiмiчним складом розпиленого палива.

Ключові слова: аерозольнi системи, крапельнi паливно-повiтрянi сумiшi, фрактальнi стани в розпиленiй рiдкiй фазi, мультифрактальний аналiз.

Література:
1. S. Grout, C. Dumouchel, J. Cousin, and H. Nuglisch, Int. J. Multiphase Flow 33, 1023 (2007).
2. C. Dumouchel, Exp. Fluids 45, 371 (2008).
3. S. Sazhin, M. Qubeissi, R. Kolodnytska et al., Fuel 115, 559 (2014).
4. A.V. Ivashchenko and V.N. Goryachkin, Dvigat. Vnutr. Sgoran. 2, 41 (2011).
5. J. Feder, Fractals (Plenum Press, New York, 1988).
6. G.V. Vstovskii, A.G. Kolmakov, and I.Zh. Bunin, Introduction to Multifractal Parameterization of Material Structures (Regular and Chaotic Dynamics, Moscow-Izhevsk, 2001) (in Russian).
7. S.V. Bozhokin and D.A. Parshin, Fractals and Multifractals (Regular and Chaotic Dynamics, Moscow-Izhevsk, 2001) (in Russian).
8. P.P. Moskvin, V.B. Kryzhanovskii, L.V. Rashkovetskii, P.M. Litvin, N.V. Vuichik, Zh. Fiz. Khim. 88, 1194 (2014).
9. S. Klement, J. Nittman, K.W. Kratky, and W.P. Acito. Aerosol Sci. Technol. 20, 100 (1994).
10. V.D. Rusov, R. Ilic, R. Jacimovic, V.N. Pavlovich, Y.A. Bondarchuk et al., Atmosph. Climate Sci. 1, 120 (2011).