• Українська
  • English
 
УФЖ 2016, Том. 61, № 3
Поля та елементарні частинки

1
Про класичну електродинаміку Максвелла–Лоренца, проблему інерції електрона та фейнманівську парадигму власного часу
Прикарпатський А.К., Боголюбов М.М. (мол.)
УФЖ 2016, Том. 61, № 3, cтp.197-222
Атоми і молекули

2
Радіаційно-стимульоване формування “важких кластерів” в бінарних кристалах
Микитенко Н.О.
УФЖ 2016, Том. 61, № 3, cтp.223-228
М’яка речовина

3
Утворення комплексів молекул пероксиду водню з ДНК
П’ятницький Д.В., Здоревський О.О., Перепелиця С.М., Волков С.Н.
УФЖ 2016, Том. 61, № 3, cтp.229-235

4
Мультифрактальний аналіз відбитків крапель розпиленого дизельного палива різного хімічного складу
Колодницька Р.В., Крижанівський В.Б., Москвін П.П.
УФЖ 2016, Том. 61, № 3, cтp.236-243
Тверде тіло

5
Проблеми застосування поруватого кремнію для хімічного та фотокаталітичного виробництва водню
Манілов А.І.
УФЖ 2016, Том. 61, № 3, cтp.244-250

6
Оптичні та електрофізичні властивості гетероструктури 95% In2O3 + 5% SnO2/ns-Si
Виниченко В.А., Бученко В.В., Голобородько Н.С., Лендел В.В., Лушкін О.Є., Телега В.М.
УФЖ 2016, Том. 61, № 3, cтp.251-258

7
Фотоелeктронна емісія катода Si–Gd–O
Находкін М.Г., Федорченко М.І.
УФЖ 2016, Том. 61, № 3, cтp.259-265
Наносистеми

8
Вплив магнітної складової поля на розсіяння електромагнітної хвилі металевим наноеліпсоїдом
Бутенко Д.В., Томчук П.М.
УФЖ 2016, Том. 61, № 3, cтp.266-275
Загальні питання теоретичної фізики

9
Самоорганізація вакансійного ансамблю при спінодальному розпаді бінарних систем, підданих сталій дії радіаційного опромінення
Харченко Д.О., Харченко В.О., Баштова А.І.
УФЖ 2016, Том. 61, № 3, cтp.276-288