• Українська
  • English

< | >

Список № 2 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 2, стp. 156-160         Стаття

Бондар В.М., Томчук П.М.

Iнститут фiзики НАН України
(Просп. Науки, 46, Київ 03028)

Поляризаційні залежності випромінювання гарячими носіями в InSb

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  Експериментально встановлено i теоретично пояснено поляризацiйнi залежностi спонтанного випромiнювання гарячих носiїв в p- i n-InSb. Встановлена перiодична залежнiсть iнтенсивностi спонтанного випромiнювання вiд кута повороту поляризатора вiдносно напрямку електричного поля, розiгрiваючого носiїв. Ця залежнiсть зумовлена вiдхиленням пiд дiєю поля парної частини функцiї розподiлу гарячих носiїв вiд сферичної форми (вiдхилення вiд дифузiйного наближення).

Ключові слова: InSb, поляризацiйнi залежностi випромiнювання, гарячi носiї.

Література: