• Українська
  • English

< | >

Список № 2 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 2, стp. 131-139         Стаття

Ахмед А., Мальнєв В.М., Месфін Б.

Department of Physics, Addis Ababa University
(P. O. Box 1176, Addis Ababa, Ethiopia; e-mail: belaynehmes@yahoo.com)

Мікрохвилі у структурованих метаматеріалів: понадсвітові, повільні і зворотні хвилі

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  Дослiджуються дисперсiйнi властивостi структурованих метаматерiалiв, що складаються зi смужок з мiдних дротикiв (електронна пiдсистема) i квадратних резонаторiв з мiдним розрiзаним кiльцем (магнiтна пiдсистема) з рiзними i збiгаючими резонансними частотами. У вузькiй смузi частот вище резонансної частоти електронної пiдсистеми структурованi метаматерiали характеризуються негативним iндексом заломлення. В цих метаматерiалiв виявлено також таку особливу властивiсть, як неаналiтичнiсть дiйсної компоненти iндексу заломлення як функцiї частоти з особливою точкою її похiдної в метаматерiалi з двома резонансами. Показано, що в структурованих метаматерiалах можуть поширюватися суперсвiтовi, повiльнi i зворотнi мiкрохвилi. Однак за вiдсутностi пiдживлючих компонент, iстотно тiльки поширення повiльних мiкрохвиль.

Ключові слова: структуровані метаматерiали, суперсвiтовi мiкрохвилi, повiльнi i зворотнi мiкрохвилi.

Література: