• Українська
  • English

< | >

Список № 2 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 2, стp. 104-112         Стаття

Жовтянський В.А.1, Анісімова О.В.2

1 Iнститут газу НАН України
(Вул. Дегтярiвська, 39, Київ 03113; e-mail: zhovt@ukr.net)
2 НТУУ “Київський полiтехнiчний iнститут”
(Просп. Перемоги, 37, Київ 03056)

Роль прианодних процесів в енергетиці жевріючого розряду

Розділ: Плазма і гази
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: Проаналiзовано роль прианодних процесiв у формуваннi самоорганiзованої структури жеврiючого розряду (ЖР) на прикладi сферичного дiода. Його особливiсть, як i короткого плоского дiода – вiдсутнiсть позитивного стовпа. Дослiдження виконане методом чисельного експерименту, результати якого порiвнюються з вимiрюваннями вольт-амперних характеристик ЖР та напруженостi електричного поля зондовим методом. Показано, що граничнi умови на анодi повиннi формулюватися з урахуванням можливостi формування прианодного скачка потенцiалу. Це значно зменшує розрахункове падiння потенцiалу на дiодi, що вiдповiдає експериментальним результатам.

Ключові слова: жеврiючий розряд, сферичний дiод, короткий дiод, електричне поле, прианоднi процеси, гiдродинамiчна модель, вольт-ампернi характеристики.

Література: