• Українська
  • English

< | Наступний номер >

Список № 2 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 2, стp. 187-190         Стаття

Литовченко В.Г.

Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН України
(Просп. Науки, 41, Київ 03680; e-mail: lvg@isp.kiev.ua)

Академік НАН України Вадим Євгенович Лашкарьов: видатний фізик XX сторіччя, першовідкривач p–n-переходу (до 55-річчя створення Інституту фізики напівпровідників НАН України)

Розділ: Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  Ця стаття присвячена науково-бiографiчним даним про Вадима Євгеновича Лашкарьова, видатного українського фiзика ХХ столiття – першовiдкривача p-n-переходу, що є результатом Нобелiвського рiвня. В.Є. Лашкарьов засновник i перший директор Iнституту фiзики напiвпровiдникiв АН України, 55-рiччя з дня його затвердження виповнилось 7 жовтня 2015 року. Стаття iнiцiйована Науковою Радою з фiзики напiвпровiдникiв АН України, першим головою якої був В.Є. Лашкарьов...

Ключові слова: Лашкарьов, p-n-перехід, результатом Нобелiвського рiвня.

Література: