• Українська
  • English

< | >

Список № 2 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 2, стp. 184-186         Стаття

Якубовський Д.А., Ющенко С.А.

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України (03680 Україна, Київ, вул. Метрологічна 14-б; e-mail: yakubovskiy@bitp.kiev.ua)

Комптонізація космічного мікрохвильового випромінювання холодним ультрарелятивістським електрон-позитронним вітром та природа ~130 ГeВ ліній

Розділ: Астрофізика і космологія
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  В роботi [1] було запропоновано астрофiзичне пояснення вузьких гамма-лiнiй близько 100 ГеВ з областi Галактичного центра, спостережених гамма-телескопом Fermi/LAT [2]. Модель [1] базується на комптонiвському розсiяннi зовнiшнього ультрафiолетового/рентгенiвського випромiнювання холодним ультрарелятивiстським електрон-позитронним вiтром. Показано, що має з’явитися додаткова широка компонента в МеВ дiапазонi вiд комптонiзацiї космiчного мiкрохвильового фонового випромiнювання. Оцiнено основнi параметри цiєї компоненти i показано, що вона могла бути спостережною МеВ телескопами такими, як CGRO/COMPTEL. Положення джерела GRO J1823-12 близьке до надлишку випромiнювання в дiапазонi 105–120 ГеВ (регiон 1 [2]), що може бути iнтерпретовано як аргумент на користь астрофiзичного походження 100 ГеВ лiнiй.

Ключові слова: гамма-лiнiї, Галактичний центр, вітер пульсара, інверсний ефект Комптона, космiчне мiкрохвильове фонове випромiнювання.

Література: