• Українська
  • English

< | >

Список № 2 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 2, стp. 174-183         Стаття

Горнецька М.Я., Ровенчак А.А.

Львiвський нацiональний унiверситет iм. Iвана Франка, кафедра теоретичної фiзики
(Вул. Драгоманова, 12, Львiв 79005; e-mail: andrij.rovenchak@gmail.com)

Двопараметричні модифікації статистик еніонів

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  У роботi розглянуто двопараметричнi моделi дробових статистик, якi спрямованi на встановлення виразу для чисел заповнення вiльних енiонiв. Знайдено вiрiальнi коефiцiєнти для таких типiв статистик: k-деформованi статистики Полiхронакоса i Голдейна-Ву, модифiкованi з q-експонентою статистики Полiхронакоса i Голдейна–Ву в бозоннiй границi, неповна та неадитивна статистика Джентiле для рiзних значень максимального заповнення рiвня. Встановлено та проаналiзовано зв’язок мiж рiзними типами дробових статистик та статистикою енiонiв.

Ключові слова: дробовi статистики, енiони, k-деформацiя, статистика Полiхронакоса, статистика Голдейна–Ву, статистика Джентiле.

Література: