• Українська
  • English

< | >

Список № 2 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 2, стp. 166-173         Стаття

Ушкац М.В., Ушкац С.Ю., Мочалов О.О.

Нацiональний унiверситет кораблебудування iм. Адмiрала Макарова
(Просп. Героїв Сталiнграду, 9, Миколаїв 54025; e-mail: mykhailo.ushcats@nuos.edu.ua)

Віріальні коефіцієнти потенціалу Морзе

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  Iз використанням квадратурних методiв числового iнтегрування у поєднаннi з нещодавно запропонованим модифiкованим методом вибiрки Майера були розрахованi вiрiальнi коефiцiєнти вiдомого трипараметричного потенцiалу Морзе до сьомого порядку включно для рiзних значень параметра цього потенцiалу αD: 3,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0. В областi низьких температур була виявлена певна закономiрнiсть у поведiнцi вiрiальних коефiцiєнтiв усiх порядкiв (починаючи з коефiцiєнта третього порядку) при рiзних значеннях αD. Ця закономiрнiсть може бути апроксимована рiвнянням, аналогiчним тому, що було одержано ранiше для потенцiалу Ленард-Джонса (12–6) i модифiкованого потенцiалу Ленард-Джонса.

Ключові слова:  потенцiал Морзе, вiрiальний коефiцiєнт, груповий незвiдний iнтеграл, вибiрка Майера.

Література: